Biocentrale - Bee Power

Wie is Bee?

 • Belgisch en duurzaam energiebedrijf opgericht in 2010 door 3 oprichters

 

Ons doel?

 • Duurzame productie en levering aan Belgische B2B klanten van elektriciteit, groene warmte en gas

 

Energieproductie?

 • wind: 45 MW projecten
 • Gas- en stoomturbineprojecten bij industriële afnemers
 • Biomassacentrale Bee Power: grootschalige opwekking van groene elektriciteit en groene warmte

 

 

 

Site

 • Ghent Coal Terminal, samenwerking met Sea Invest voor behandeling en opslag van de biomassa
 • Aansluiting Hoogspanningsstation Elia nabij
 • Aansluiting wordt bestudeerd op warmtenet Gent en industriële afnemers in de haven
 • MER getekend, geen impact op omgeving
 • Extreem lage uitstoot Nox, Sox en fijn stof
 • Weinig  geluid
 • Nauwelijks wegtransport
 • Conversie Coal Terminal naar moderne groene centrale  
 • Milieu- en bouwvergunnig  aangevraagd
 • Totale Belgische markt is 84 TWh (Bee Power Gent = 2%), diit komt overeen met het verbruik van 450,000 gezinnen of ongeveer de provincie Oost-Vlaanderen  
 • Bee Power Gent zal haar opgewekte groene elektriciteit en groene warmte competitief vermarkten aan de industrie en de stad 
 • Grootste deel: Verkoop aan grootverbruikers in België, aangevuld met stroomafnamecontracten met andere energieleveranciers in België en klanten (KMO’s) uit Bee portefeuille
 • Alle biomassa is afkomstig van gecontroleerde duurzame bronnen (IWPB regels/jaarlijkse volledige audit door SGS)
 • Energiegewassen: verbouwd in gebieden die ongeschikt zijn voor landbouw en/of braakliggende gebieden in Zuid Europa, Amerika en West-Afrika
 • Invasieve gewassen vanuit Afrika en USA
 • Agroafval zoals zonnebloempitschillen en olijfcakepellets uit Zuid- en Oost-Europa  
 • Deze biomassa is relatief goedkoop in vergelijking tot de hoogwaardige industriële houtpellets gunstig effect op de nood aan steun d.m.v. Groene Stroom Certificaten
 • Enkel transport per zeeschip: beperkte CO₂ impact in vergelijking tot het traditionele transport van biomassa per vrachtwagen

 

Moderne, efficiënte en zeer schone centrale

 • Grote omvang leidt tot significante schaalvoordelen:relatief lage investeringskost/MW geïnstalleerd
 • Groene Warmte kan gebruikt worden voor de bedrijven/woningen in de Gentse haven en het warmtenet van de stad en dit tegen competitieve prijzen. 
 • Tijdens de steunperiode d.m.v. Groene Stroom Certificaten: relatief lage kost voor de gemeenschap voor hernieuwbare energie dankzij efficiëntie, lage brandstofkost, gebruik van warmte en schaalvoordelen
 • Na de steunperiode zal de centrale verder kunnen zonder steun voor de volgende 30-35 jaar. Dus minimaal 2/3 van levensduur zonder steun.
 • Base load centrale met bovendien mogelijkheid tot neerwaartse regeling van 120 MW voor ondersteuning van het net, in geval van overproductie door niet regelbaar vermogen (wind, PV)
 • Optimaal gebruik van unieke mogelijkheden van de Gentse Haven
 • Werkgelegenheid: 700-1100 VTE gedurende 3 jaar; 100-120 VTE permanent (min. 35 jaar)
 • Significante trafiek voor Vlaamse zee- en binnenvaart (4% van de bulkstromen in de haven van Gent)
 • Bee is een Vlaams/Belgisch bedrijf, zowel qua management als qua aandeelhouderstructuur. De verankering van kennis, werkgelegenheid, concept en technologie is daarmee  verzekerd
 • Deze unieke technologie en ervaring kan en zal wereldwijd uitgerold worden

 

 

Hoe financieren we het investeringsbedrag?

 • Bee als hoofdaandeelhouder
 • Kerninvesteerders: industriële investeerders met strategische interesse in het project
 • Stroomafnemers (grote industriële verbruikers)
 • Biomassaleveranciers
 • Contractanten 
 • Private Equity en investeringsfondsen
 • Schuldfinanciering

 

Planning

 • Vergunningen: oktober 2014
 • Bouw vanaf begin Q1 2016
 • Opstart Q1 2017
 • Operationeel: Q3 2018

 

 

 

 

Hou me op de hoogte