Biocentrale - Bee Power BE

Bee haalt financiering met eigen middelen voor Biocentrale Bee Power BE!

 

Het doel?


Bee wil de op bio gebaseerde en duurzame energie vorm geven. Daarbij staat de duurzame productie en levering van elektriciteit, groene warmte en gas aan Belgische B2B klanten centraal. Wij willen allerlei nieuwe grondstoffen verbranden om rechtstreeks energiestroom en warmte te kunnen leveren aan bedrijven en particulieren in België. Denk bijvoorbeeld aan het verbranden van olijfpitschillen en zonnebloempitschillen. Ook het voeren van gesprekken met energieleveranciers vormt een onderdeel van ons plan. Daardoor is het mogelijk om ook energie te kunnen leveren aan gezinnen. 

Hoe vindt de energieproductie plaats?

De energieproductie zal plaats vinden vanuit de biomassacentrale Bee Power. Daar worden groene elektriciteit en groente warmte op grote schaal opgewekt. Wij willen daarbij 45 MegaWatt (MW) projecten organiseren om windenergie op te wekken. Tevens kunnen industriebedrijven gas- en stoomturbineprojecten bij ons afnemen. 

 

Welke voordelen biedt deze duurzame energie?

Deze vorm van energie biedt allerlei voordelen, zowel nu als in de toekomst. Zo heeft het totaal geen impact op de omgeving. De uitstoot van Nox, Sox en fijnstof zal bijvoorbeeld extreem laag zijn. Ook streven wij naar zo min mogelijk wegtransport. Uiteindelijk is het de bedoeling om de Coal Terminal te veranderen in een moderne groene centrale. Inmiddels is er een milieu- en bouwvergunning aangevraagd.  

 

 

 


Aan wie wil Bee Power BE de groene elektriciteit verkopen?

Het elektriciteitsverbruik op de gehele Belgische markt is 84 tWH in totaal. Bee Power BE kan ongeveer 2 procent voor zijn rekening nemen. Dit komt neer op het verbruik van 450.000 gezinnen, of bijna een hele Belgische provincie. Bee Power BE wil haar opgewekte groene elektriciteit en groene warmte verkopen aan stad en industrie. Het grootste deel zal worden verkocht aan grootverbruikers in België. Dit wordt aangevuld met de stroomafnamecontracten met andere energieleveranciers in België en klanten (KMO’s) uit de portefeuille van Bee.  

Welke gecontroleerde duurzame energiebronnen willen wij gebruiken?


Alle biomassa zal afkomstig zijn van gecontroleerde duurzame bronnen, die voldoen aan de IWPB regels. Ook vindt er jaarlijks een volledige audit door SGS plaats. De energiegewassen zullen worden verbouwd in gebieden die ongeschikt zijn voor landbouw, of braakliggende gebieden in Zuid-Europa, Amerika en West-Afrika. De invasieve gewassen zijn afkomstig uit Afrika en de Verenigde Staten. Tevens willen wij agroafval zoals zonnebloempitschillen en olijfcakepellets uit Zuid- en Oost-Europa gebruiken voor duurzame biomassa.

 

Wat is de CO2 impact?


Deze biomassa is relatief goedkoop in vergelijking met hoogwaardige industriële houtpellets. Het werkt dan ook met Groene Stroom Certificaten. Het transport zal alleen per zeeschip plaatsvinden, omdat dit een beperkte CO 2 impact heeft. Normaliter heeft het traditionele transport van biomassa met de vrachtwagen veel meer CO2 impact.

 

Waar in België zouden we een groene Biomassa Centrale kunnen gebruiken?


Wij streven naar een moderne, efficiënte en zeer schone Belgische centrale. De grote omvang zal leiden tot een groot aantal schaalvoordelen. Het wordt MW geïnstalleerd, maar de investeringskosten zijn relatief laag. De groene warmte kan worden gebruikt voor bedrijven en/of woningen. Dit vormt namelijk het warmtenet van de stad. Dit alles bieden wij aan tegen zeer gunstige prijzen.

 

 

Wat is de steunperiode?

Er zal eerst een zogeheten steunperiode plaatsvinden door middel van Groene Stroom Certificaten. Door de efficiëntie en lage brandstofkosten zullen de kosten van deze hernieuwbare energie relatief laag zijn voor de gemeenschap. Ja de steunperiode is het de bedoeling dat de centrale 30 tot 35 jaar verder gaat zonder steun. Dit betekent dus dat het minimaal 2/3e van de levensduur geen ondersteuning nodig heeft.

 

Welk voordeel biedt deze Base load centrale?

Het wordt een ‘Base load centrale’ met de mogelijkheid tot een neerwaartse regeling van 120 MW voor de ondersteuning van het net. Overproductie komt namelijk wel eens voor door niet regelbaar vermogen, zoals wind en PV.

 

Welke invloed heeft de centrale op de werkgelegenheid?


Ook de werkgelegenheid zal door ons unieke en duurzame project stijgen. De eerste 3 jaar verwachten wij 700-100 VTE en dit aantal zal in de jaren daarna op 100-120 VTE liggen.

 

Waarom is Bee een uniek bedrijf?


Bee is zowel qua management als aandeelhouderstructuur een echt Vlaams/Belgisch bedrijf. Door haar interne structuur zijn zowel bedrijven als particulieren verzekerd van kennis, werkgelegenheid en technologie. Onze unieke technologie en ervaring zal wereldwijd verspreid worden.

 

Hoe financieren we het investeringsbedrag?

Wij willen het investeringsbedrag financieren door Bee als hoofdaandeelhouder aan te stellen. De kerninvesteerders zijn industrieën met strategische interesse in ons project. Daarnaast ontvangen wij financiële steun van de volgende partijen:

  • Stroomafnemers (grote industriële verbruikers)
  • Biomassaleveranciers
  • Contractanten 
  • Private Equity en investeringsfondsen
  • Schuldfinanciering
  • Planning


 

 

 

Hou me op de hoogte

Menu