Bee in de Tijd 16.02.2016: Amerikanen stappen in Gents biomassaproject

Posted: Mar 02 2016

De Amerikaanse groep General Electric (GE) zal de reusachtige biomassacentrale in de Gentse haven bouwen. ‘Het wordt een vlaggenschipproject’, zegt GE.

Van een tegenslag hebben we iets positiefs gemaakt. Zo ziet Michaël Corten, de CEO van het Mechelse energiebedrijf Belgian Eco Energy (BEE), de komst van een nieuwe aannemer bij zijn grote biomassaproject in de Gentse haven. ‘Met de nieuwe aannemer hebben we ook het design aangepast en wordt de centrale nog efficiënter’, zegt Corten.

Het probleem ontstond eind vorig jaar toen Abengoa instortte. De Spaanse engineeringgroep had zich in enkele jaren tijd opgewerkt tot een specialist in biobrandstoffen, zonne-energie en windparken met werven in alle hoeken van de wereld.
Eind 2014 maakten de Spanjaarden met veel tromgeroffel bekend dat ze in Gent ’s werelds grootste elektriciteitscentrale (215 megawatt) zouden bouwen die uitsluitend op biomassa zou draaien. Exact een jaar later moest het bedrijf bescherming tegen zijn schuldeisers vragen. Corten zocht meteen een nieuwe aannemer. Vrij snel werden gesprekken aangeknoopt met General Electric, dat eind vorig jaar activiteiten van concurrent Alstom had overgenomen.

De centrale wordt iets groter en duurder. Maar dat wordt goedgemaakt door een betere efficiëntie.MICHAËL CORTEN,CEO BELGIAN ECO ENERGY (BEE)

‘We konden het dossier snel bekijken, want we hadden indertijd ook geboden op het project van BEE Power Gent, en we volgden het verder op’, zegt Ward Gommeren, directeur van GE Renewable Energy. Abengoa had de buit dan wel binnengehaald, het zou een turbine bestellen bij Alstom.
In twee maanden sloot BEE een nieuw contract met General Electric. De Amerikaanse groep kon snel schakelen omdat het topmanagement van in het begin op de hoogte was van het dossier. ‘We gaan een vlaggenschip bouwen voor Vlaanderen’, zegt Gommeren. Alle grote componenten van de centrale - van de ketel, de rookgasfilters tot de turbine - komen van GE (Alstom), maar de Amerikaanse groep zal ook heel wat regelinstrumenten leveren.

Het design van de centrale werd iets aangepast waardoor ze iets groter en duurder zal zijn. ‘Maar dat wordt goedgemaakt door een betere efficiëntie’, zegt Corten. Bij Abengoa werd uitgegaan van 41 procent van de verbrandingswarmte die werd omgezet in elektriciteit. Met de GE-technologie stijgt dat naar 42,7 procent. ‘Dat betekent dat er minder brandstof nodig is’, zegt Corten.
Die brandstof is vooral de zogenaamde ‘invader bush’, houtachtige struiken die als onkruid gerooid worden in landen als Zuid-Afrika, Namibië en de VS. Maar ook het afval van de landbouwsector kan in Gent verbrand worden.
De komende maanden wordt de financiering van het 450 miljoen euro kostende project uitgewerkt. Tegen de zomervakantie moet dat rond zijn, enkele maanden later dan gepland. De centrale, die 15 jaar jaarlijks meer dan 100 miljoen euro groenestroomsteun zou ontvangen, moet in 2019 klaar zijn.
Corten hoopt gelijkaardige centrales neer te zetten in andere landen en kijkt ook naar een aanbesteding voor een nieuwe centrale in Luik.

'TIMING ONHAALBAAR'
Zowel General Electric (GE) als Belgian Eco Energy (BEE) heeft de afgelopen weken met interesse gekeken naar de perikelen rond de steenkoolcentrale van Langerlo. Die zou door een nieuwe eigenaar, German Pellets, vanaf april worden omgebouwd naar een biomassacentrale met houtpellets als brandstof. German Pellets kwam vorige maand in acute geldnood en staat nu onder voorlopige curatele. ‘Die timing is niet meer haalbaar’, zegt Ward Gommeren van GE, dat de brander van de centrale zou moeten aanpassen. ‘Het contract had al in september getekend moeten zijn. Ik zie niet wie op korte termijn kan inspringen voor German Pellets’, zegt Gommeren.
Ook Michaël Corten van BEE bekijkt het dossier. ‘Wij zijn geen voorstander van houtpellets en zien niets in de geplande ombouw. Maar er zijn misschien wel mogelijkheden om het project aan te passen naar hout als brandstof. Eerst moet de Vlaamse regering dan wel een nieuw steunmechanisme uitwerken.’ Sowieso zal dat minstens anderhalf jaar extra tijd vergen en extra onzekerheid creëren voor de 100 werknemers van Langerlo.


Bron: De Tijd

Comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing

Hou me op de hoogte

Menu