Bevoorradingszekerheid winter 2014-2015

Posted: Nov 01 2014

 1.  Is er een reëel risico op stroomtekort deze winter?
 2.  Hoe kunnen tekorten worden opgevangen?
 3.  Hoe wordt u op de hoogte gehouden van mogelijke stroomtekorten?
 4.  Hoe gebeurt een eventuele afschakeling?

  1. Is er een reëel risico op stroomtekort deze winter? (bron CREG)

   Ja, er is een beperkt doch reëel risico op stroomtekort. Een stroomtekort wordt gecreëerd wanneer er op een bepaald moment te weinig productievermogen beschikbaar is om de piek in verbruiksvermogen op te vangen. Op dit moment zal het netwerk in onevenwicht gaan en moeten maatregelen genomen worden om het evenwicht te bewaren. Als dit evenwicht niet zou worden bewaard, kan er stroomuitval optreden. Enkele cijfers:

   • De geschatte maximale verbruikspiek deze winter bedraagt ongeveer 13500 MW (MegaWatt). Dit piekverbruik kan voorkomen bij extreme koude gecombineerd met een gebrek aan zon- en windenergie. Deze piek moet worden opgevangen door productiecapaciteit. Indien de productiecapaciteit niet volstaat, dient het verbruik verminderd te worden.
    Ter informatie: in oktober worden verbruikspieken gemeten net boven 10000 MW. De maximale verbruikspiek in 2014 tot nu bedraagt 12469 MW.
   • De totale Belgische productiecapaciteit is de laatste jaren sterk gedaald door de sluiting van gascentrales, de geplande sluiting van de oudste kernreactoren en de onverwachte stilstand van Doel 3, Tihange 2 en Doel 4. Deze laatste 3 zijn goed voor 3000 MW. De beschikbare productiecapaciteit voldoet niet om de winterpiek op te vangen.

       

      2. Hoe kunnen tekorten worden opgevangen?

      • Invoercapaciteit: er is ongeveer 3500 MW netto invoercapaciteit ter beschikking. In Zuid-Frankrijk wordt er echter voornamelijk elektrisch verwarmd. Indien op een piekmoment in België er ook een koudepiek is in Frankrijk, dan heeft België weinig of geen invoer uit Frankrijk.
      • Pompinstallaties: België beschikt over een aantal pompinstallaties die op korte termijn (max. 5 uren) 1325 MW kunnen leveren aan stroom.
      • Schakelbaar vermogen: Elia heeft contracten met industriële verbruikers waarbij tot 1300 MW aan verbruik kan worden afgeschakeld.
      • Strategische reserve: door de federale overheid werd een aanbesteding uitgeschreven om tot 850 MW extra capaciteit te voorzien. Deze capaciteit zal voornamelijk worden geleverd door gascentrales (die reeds stilliggen of waarvan de uit dienst name gepland was).
      • Met de eerste 3 maatregelen is er voldoende capaciteit ter beschikking in normale winteromstandigheden. Bij extreme koude in Europa waarbij weinig zon noch wind voorradig is, zal bijkomend maatregel 4 kunnen worden aangesproken.
      • En als ook de 4de maatregel onvoldoende dekking biedt, stelt zich het afschakelplan in werking.

       

       

      3. Hoe wordt u op de hoogte gehouden van mogelijke stroomtekorten?

      De overheid en Elia hebben de verantwoordelijkheid om de bevolking te verwittigen bij een mogelijk stroomtekort. Voornamelijk de weersvoorspelling (strenge koude, gebrek aan wind en zon), gecombineerd met hoge prijzen op de spotmarkt kan een indicator zijn van mogelijk stroomtekort. Als wij dit signaal opvangen, zullen wij u per sms op de hoogte stellen.

      Volgens de Europese federatie Entso-E kan de Belgische stroomvoorziening problematisch worden bij een temperatuur van -6°C en een windcapaciteit van maximaal 20%.

      Een handige website en app vindt u op http://offon.be/nl.

       

      4. Hoe gebeurt een eventuele afschakeling?

      De kans op afschakeling is het grootst op werkdagen tussen 17 en 20 uur. Elia, de transportnetbeheerder, heeft een afschakelplan waarbij regio’s worden verdeeld in schijven. Bij een stroomtekort worden er schijven afgeschakeld. Een dergelijke afschakeling zal een looptijd hebben van 2 tot 5 uur.

      Meer informatie over de aanpak van Elia vindt u op www.elia.be

      Wenst u na te gaan of u zich in afschakelbaar gebied bevindt en in welke schijf u wordt ingedeeld: www.afschakeling.be of http://economie.fgov.be/afschakelplan

      Comments

      Leave a comment

      All blog comments are checked prior to publishing

      Hou me op de hoogte

      Menu