bee in ING onderneming

Posted: Feb 20 2014

Jongste Belgische energiebedrijf bouwt grootste biomassacentrale

Tegen 2014 wordt in Gent de grootste biomassacentrale van het land gebouwd. Geen initiatief van de traditionele grootmachten in de energiesector, maar van een jonge Mechelse onderneming.

‘Bee’, is de nieuwste speler op de Belgische energiemarkt. Bee zag het levenslicht in oktober 2010 en concentreert zich op hernieuwbare energie. Haar eerste twee levensjaren kampeerde Bee in de garage van CEO Michael Corten. Sinds augustus 2012 huist Bee in een bedrijvenzone ten zuiden van Mechelen. Daar huurt het een relatief klein kantoor met ruimte voor een twintigtal medewerkers in een bedrijvencentrum. Bee wil duidelijk niet te hard van stapel lopen.

Kiem bij Eneco
Het idee voor Bee ontstond niet op een wilde avond aan de toog, maar rijpte langzaam in de hoofden van de oprichters. “Mijn twee medeoprichters heb ik tijdens mijn periode als CEO van Eneco België leren kennen. De Belgische tak van dat Nederlandse energiebedrijf had ik in 2003 opgestart”, vertelt Michael Corten. “De huidige chief development officer van Bee, Christophe Surleraux, is al sinds 1999 actief in de hernieuwbare energie. Hij werkte voor Eneco als ontwikkelaar van nieuwe projecten in het Waalse Gewest. Steeds vaker zeiden we dat we dergelijke energieprojecten beter voor onszelf konden doen, in een eigen bedrijf.”

Een complex proces
De derde protagonist in het verhaal is Chris Elbers, vandaag chief operations officer bij Bee. “Elektriciteit kan je niet opslaan in grote voorraadhallen. Dat maakt het leveren ervan een complexe materie. Voor Bee hadden we een expert nodig in het atypische energieleveringsproces. Door zijn ervaring bij verschillende energiebedrijven was Chris de geknipte man. Bij Eneco was hij eerst consultant, later trad hij in dienst als manager van de leveringsactiviteiten. Sinds oktober 2010 staat hij mee aan het roer van Bee.”

Duurzame energie
Bij Bee oefent het trio quasi dezelfde activiteiten uit als voorheen. Wel met de bewuste keuze om hun nieuwe bedrijf volledig op hernieuwbare energie te richten. “De technologie om elektriciteit op te wekken via de zon, de wind of uit biomassa evolueert nog elke dag. Het is zonder twijfel de meest toekomstgerichte niche, met ruimte voor ondernemerschap”, verklaart Michael Corten. “Een tweede belangrijk element waren onze ecologische bedenkingen bij klassieke centrales. Die stoten nu eenmaal teveel CO² en fijn stof uit.”

De honingraat van Bee
Op haar website richt Bee zich nadrukkelijk tot bedrijven die op hun terrein over de nodige plaats beschikken voor de productie van duurzame energie. Bedrijven kunnen rekenen op het advies, of het volledige proces in handen laten van Bee en enkel hun beschikbare ruimte verhuren. “In ieder geval gaat de lokaal opgewekte elektriciteit steeds rechtstreeks naar het bedrijf in kwestie. Het eventuele overschot, aangevuld met overschotten van andere sites, verkopen we aan andere klanten, dus aan bedrijven waar lokaal geen energie wordt opgewekt”, legt Michael Corten uit. Op termijn moeten de vele kleine productiesites een netwerk vormen van lokaal opgewekte energie, of zoals de website het formuleert: “een honingraat van duurzame en zuivere energieproductie.”

Van zon tot biomassa
Bee doet alle types van hernieuwbare energie: warmtekrachtkoppeling (waarbij warmte en elektriciteit worden opgewekt), fotovoltaïsche zonnepanelen, windturbines en biomassa. Het mikt op kleine, intensieve projecten die onrendabel zijn voor de grote spelers. Belgian Eco Energy ziet in de eerste plaats mogelijkheden bij productiebedrijven die stoom nodig hebben in hun productieproces. Vandaag heeft Bee al voor 260 MW projecten lopen. In 2014 moeten die ook elektriciteit beginnen te produceren. Ondertussen levert Bee groene energie die het zelf elders aankoopt. Eersteklasser KV Mechelen bijvoorbeeld is al klant van Bee.

Een halve kerncentrale
De belangrijkste cel in de honingraat van Bee wordt haar ambitieuze project in de Gentse haven. Tegen 2016 moet daar de grootste biomassacentrale van het land verrijzen. Bee Power Gent zal 1,6 TWh stroom kunnen produceren. Dat staat gelijk aan een halve kerncentrale, en evenveel als wat 470.000 gezinnen jaarlijks verbruiken. Bee Power Gent heeft strategisch belang omdat de biomassa een regelbare stroom zal opleveren. Anders dan bij wind- of zonne-energie is de productie immers niet afhankelijk van de weersomstandigheden. Daardoor zal Bee ook groene elektriciteit kunnen leveren wanneer het niet waait of wanneer de zon niet schijnt.

Weinig tegenstand verwacht
De vergunningsprocedure voor Bee Power Gent is ondertussen gestart. Michael Corten verwacht weinig tot geen negatieve reacties. “De centrale komt in een zware industriezone met relatief weinig bewoning”, argumenteert Michael Corten. “We gaan bovendien geen extra vrachtwagens de weg op sturen: alle biomassa wordt per schip aangevoerd. We zullen ook heel schone lucht uitstoten. Ten slotte krijgen we de volle steun van de overheden. Enerzijds omdat ons land de laatste jaren steeds afhankelijker wordt van stroominvoer uit het buitenland. Maar ook omdat we alleen de eerste vijftien jaar overheidssteun nodig hebben. Daarna zal Bee Power Gent nog dertig jaar zichzelf bedruipen. Dat is vrij uniek in de sector.” In het najaar van 2014 zou de bouw van Bee Power Gent moeten beginnen. De constructie zal drie jaar werk opleveren aan 700 tot 1100 mensen. Eens Bee Power Gent de trossen lost, zal het 40 tot 60 arbeidsplaatsen opleveren.

300 miljoen euro
Met Bee Power Gent is een investering van ruim 300 miljoen euro gemoeid. Een groot deel van dat kapitaal moet nog opgehaald worden. “We gaan daarvoor op dezelfde manier te werk als toen we met Bee gestart zijn. Stap voor stap, niets overhaast. Met die instelling hebben we in 2011 zowel onze privé-investeerders als de banken waaronder ING overtuigd”, zegt Michael Corten. “De typische valkuil van bedrijven in de hernieuwbare energie is te veel hooi op je vork willen nemen. We hebben dat al meegemaakt, en gaan dit koste wat kost vermijden. We hebben een plan uitgetekend, en daar houden we ons aan.”

David tegen Goliath?
Heeft Michael Corten nooit het gevoel dat hij met Bee als een David tegen Goliath strijdt? “We hebben niet de ambitie om het grootste energiebedrijf van België te worden. Wel om een gezond bedrijf te zijn”, zegt Michael Corten. “In de markt bestaat er vandaag al veel respect voor ons. Grote bedrijven nemen ons even au sérieux als de concurrentie. Onze beperkte naambekendheid is evenmin een probleem, aangezien we pas tegen 2016 of 2017 aan particulieren willen leveren. We voeren stap voor stap onze missie uit: een onafhankelijk, volledig Belgisch bedrijf worden dat het verschil maakt met een scherpe prijs en een uitstekende dienstverlening.”

Comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing

Hou me op de hoogte

Menu