Bee Power Gent en de toekomst van BEE

Posted: May 04 2016

Beste klanten, beste zakenpartners, beste vrienden,

 

U heeft gemerkt dat wij de voorbije week in een politieke mediastorm zijn terechtgekomen zonder weerga omtrent onze biomassacentrale in Gent. Met spijt hebben wij de negatieve berichtgeving moeten ondergaan als speelbal van de politiek. Wij wensen hier graag op te reageren omdat er toch een aantal onjuistheden zijn verteld.

 

De ware feiten over Bee Power Gent

 

  1. Quote 1 : “Het project zou niet duurzaam zijn”

 

Wij hebben sinds de start van de ontwikkeling van het project zeer veel tijd en moeite geïnvesteerd in de zoektocht naar duurzame biomassa. In de concessie overeenkomst met de stad Gent en het Havenbedrijf en in de vergunning werden zeer strenge duurzaamheidscriteria gedefinieerd waaraan onze biomassa dient te voldoen.

 

Zo gebruiken wij voornamelijk ‘invader bush’. Dit zijn invasieve gewassen die niet thuishoren in bvb Afrika en die een probleem vormen voor de savanne en de plaatselijke fauna, flora en landbouw, gezien het een groot gedeelte van het voorradige bodemwater opslorpt.

 

Bovendien is Bee Power Gent een innovatief concept en worden de laatste technieken gebruikt voor een uiterst efficiënte energiecentrale. General Electric noemt het project in de internationale pers haar ‘Vlaggeschipproject’ en het project ontving recent de global award voor ‘Beste Biomassa Project van 2016’.

Als gevolg is de levensduur van Bee Power Gent veel groter dan die van gelijkaardige projecten. Waar de biomassacentrale van Rodenhuize in Gent een levensduur had van 7 jaar en die van Langerlo van maximaal 10 jaar, werd de levensduur van het Bee Power Gent berekend op 45 jaar.

 

Bee Power Gent zou gekoppeld worden op een warmtenet en een output realiseren van 110 MW warmte. Geen van de andere projecten doet dit. Ook dit gegeven verhoogt de duurzaamheid van het project en van de energie gezien dit warmte zal geven aan vele bedrijven, kantoren, ziekenhuizen en gezinnen in de Haven van Gent en het Noordelijk stadsgedeelte van Gent.

 

 

  1. Quote 2: “Biomassa zou een dure productietechnologie zijn”

 

Het Vlaams Energie Agentschap heeft zeer nauwgezet en op basis van alle contracten het steunniveau bepaald. Er kan dus geen enkele sprake zijn van over-subsidiëring. Integendeel, er is zelfs een extra aftopping voorzien.

Dat BPG toch rendabel is, is te danken aan ver doorgedreven innovatie op gebied van technische efficiëntie, hoog aantal draaiuren, verregaande kostenbeheersing en keuze van duurzame en kostenefficiënte biomassa, verzekerd door lange termijn ondersteuning van de industriële partners Veolia en General Electric.

De media refereert vaak de totale steun, maar dat is misleidend. Een veel logischer maatstaf (ook algemeen gebruikt in de sector) is de steun per geproduceerde eenheid groene stroom.

Voor BPG bedraagt de steun per geproduceerde MWh aanzienlijk minder dan zowat alle andere energievormen, inclusief nucleaire energie. Zeker als de gehele levensduur van een project of technologie in rekening wordt gebracht.

 

 

Energieopwekker

Ondersteuning (€ per MWh)

Off shore wind

Van 138 tot 128 incl. stroom;

113-103 excl. stroom (zuivere ondersteuning)

On shore wind

Van 90 tot 54

Zonnepanelen

Van 450 tot 0

Nucleair; geplande centrale Hinkle Point C in UK

120 incl. stroom;

95 excl. stroom (zuivere ondersteuning)

Langerlo

81*

Bee Power Gent

76* op 15j

26 op 45 j

 

Bovendien dient er rekening mee gehouden te worden dat het BPG Project gedurende 45 jaar groene energie zal produceren (mede dank zij warmtenet) terwijl de ondersteuningsperiode 15 jaar bedraagt.

Dit betekent dat de ondersteuningskost over de gehele levensduur zakt met 66% tot 26€ per MWh waarbij nog geen rekening gehouden wordt met de warmte opbrengst.

De ondersteuning voor het BPG Project is dus relatief laag per geproduceerde MWh.

Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat gezien de lage(re) energieprijzen geen enkele manier van elektriciteitsproductie (laat staan een duurzame manier van elektriciteitsproductie) rendabel is zonder subsidiering.

 

  1. Quote 3: “Bee Power Gent gaat in zee met een dubieuze handelaar”

 

Uiteraard wensen wij geen enkele relatie te hebben met mensen met een vermeende dubieuze achtergrond! De kwestie betreft een mogelijke leverancier van biomassa die ons door diverse bronnen (inclusief onze raadgevers) als goede partij werd aangeduid. Toen we deze informatie bekwamen hebben we onmiddellijk aangeboden om deze leverancier van biomassa te vervangen, maar de procedure liet dit niet toe.

 

  1. Quote 4: “Het dossier was niet in orde dus kon de subsidie niet goedgekeurd worden”

Tot op heden hebben wij geen formele afkeuring ontvangen van ons subsidie dossier. Wij weten dus niet wat het negatieve advies van het Vlaams Energie Agentschap inhoudt. We hebben steeds goed samengewerkt met het Vlaams Energie Agentschap in alle transparantie. De relatie zat zeer goed, en we hebben alle informatie en contracten opgeleverd die moesten opgeleverd worden. Wij zijn overtuigd dat ons dossier volledig in orde was en begrijpen dit zogezegde negatieve advies dus niet.

 

Hoe moet het nu verder met Bee?

 

Toen we 6 jaar geleden Bee startten was Bee Power Gent één van de 14 projecten die we aan het ontwikkelen waren. Het was het grootste project maar zeker niet het enige. Sindsdien hebben we 3 windparken ontwikkeld, staan er nog een 10-tal in de stijgers, en zijn we ook met een biomassa installatie bezig in Wallonië. We zijn tevreden dat we een mooie portefeuille van energieklanten hebben opgebouwd waaraan we duurzame energie kunnen leveren. In de loop der jaren hebben we ons duidelijk georiënteerd op bedrijven. Zodoende bieden we ook oplossingen om lokaal energie te produceren, en bouwen we windmolens op de sites van onze klanten.

Bee gaat dus gewoon door op het elan waarmee het gestart is. Wij wensen namelijk een geïntegreerd duurzaam energiebedrijf te blijven dat vanuit eigen productie energie levert aan z’n klanten, aan u.

 

 

Moest u nog vragen hebben, aarzel niet contact op te nemen met uw accountmanager.

 

Met oprechte hoogachting,

 

 

Michael Corten                                                             Chris Elbers

CEO                                                                                    COO

 

Comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing

Hou me op de hoogte